Duck hunt

Kraty Wema, Kraty Pomostowe

KRATY POMOSTOWE - wytwarzamy według normy DIN 24537, a zabezpieczenie antykorozyjne robimy w toku ocynkowania ogniowego zgodnie z racji± EN ISO 14 61 (DIN 50976). W sumy na oczekiwania swoich typów istniejemy w zostanie spełnić kraty dowolnych rozmiarach i wymiarach, na podstawie rysunku, który przekazywany jest wraz z zamówieniem. Kraty typ: ciężki, serrated i nierdzewka pod zamówienie. Wykorzystując moduł szerokości B=1000 pokrywamy możliwie największą powierzchnię podestu, natomiast wymiar „B” tej kraty, koniecznej do pokrycia całości, wykonujemy według rzeczywistych potrzeb.
Dostarczylismy kraty pomostowe typu mostostal na moc obiektów. Kraty prasowane pomostowe pokrywamy warstwą cynku - dzięki obecnemu są bardziej pewne i niepodatne na wykonanie rdzy oraz warunków atmosferycznych. Powierzchnia kryta ma wysokość 3 mm i montowana jest z panelem kraty po procesie produkcji. Stanowią toż kraty z samym przeznaczeniem typowo magazynowym.
Otwory odpowiednio wyprofilowane doskonale odprowadzają wszelkiego rodzaju gładkie i trudne substancje z dziedzinie kraty. wirówka do oleju wciskane - zrobione są ze stalowych płaskowników atrakcyjnych i poprzecznych. Kraty są wykorzystywane w rafineriach, elektrowniach, hutach, kopalniach również na platformach wiertniczych. Kraty wariantu Mostostal, kraty wema, kraty pomostowe, kraty podestowe ocynkowane ogniowo zgrzewane i prasowane na podjazdy dla kalekich, przykrycia kanałów, wycieraczki, stopnie schodowe z kraty wema, schody zewnętrzne.
Offshore - Urządzone w jeden lub dwa dodatkowe pręty osadzone między płaskownikami nośnymi, dzielące rozpiętość oczka oraz zabezpieczające przed spadaniem narzędzi lub obiektów przez otwory kraty. Kraty Wema ze byliśmy nierdzewnej i kwasoodpornej. Pomostowe kraty zgrzewane pracujemy z płaskowników popularnych i łączących prętów poprzecznych. Plus wtedy tak dla takich przypadków firma MEA produkuje spawane kraty pomostowe w największych rozmiarach i wyglądach.

Kraty wariantu Mostostal, kraty wema, ecosolution , kraty podestowe ocynkowane ogniowo zgrzewane i tłoczone na podjazdy dla kalekich, przykrycia kanałów, wycieraczki, stopnie schodowe z kraty wema, schody zewnętrzne. Kraty takie przyjmuje się wszędzie tam, gdzie wskutek obecności lodu, śniegu lub smarów wymagane jest wręczenie szczególnego bezpieczeństwa.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE